ArcusTV

ZAP Gilde

Start Arcus entree-opleiding al vanaf schooljaar 2014-2015

“Je moet ervoor in de wieg gelegd zijn”

Saskia Ploum sinds 2007 docent bij Arcus AKA, de voorloper van wat we nu entree-opleidingen noemen. Met een twinkel in haar ogen vertelt Saskia over haar studenten. “Je moet er wel voor in de wieg gelegd zijn”, gaat ze verder. Saskia had al snel na haar Pabo door dat special need leerlingen haar aandacht hadden. Een masteropleiding SEN (lees: Special Educational Needs) was de volgende stap. Via het voortgezet speciaal onderwijs en de praktijkschool kwam Saskia terecht bij Arcus.

Vanaf schooljaar 2014-2015 worden studenten zonder enig diploma beter voorgesorteerd op het mbo-onderwijs. Ze starten bij een entree-opleiding en kunnen daarna dus doorstromen naar een mbo-niveau 2-opleiding of naar werk.


Anders dan anders
Het entree-onderwijs is natuurlijk anders dan anders. “ De doelgroep is anders. Je vindt hier studenten die geen diploma hebben gehaald vanwege (diverse) problematieken. Of studenten die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen en op deze manier een opstap krijgen naar verder onderwijs of een baan.“

Het lesmateriaal van de entree-opleidingen en de toetsen worden ontwikkeld door de onderwijskundigen zelf. Ook de intake loopt niet zoals binnen het reguliere mbo van Arcus. De intake wordt door de docenten zelf gedaan. Kennis en feeling met de doelgroep is daarbij een pré. “Je moet erdoorheen kunnen prikken en bij twijfel ‘in kunnen springen’.”

Een goed advies
“Tijdens het intakegesprek kom je erachter dat een ander profiel bijvoorbeeld beter past, dan moet je daarover samen in gesprek gaan. Een goed advies is zeker gewenst bij de doelgroep van de entree-opleidingen, wil je deze groep gemotiveerd krijgen en houden. ”Als tijdens de intake blijkt dat een student niet weet wat hij wil, kan hij een oriëntatieperiode doorlopen van maximaal 4 weken. Tijdens deze gaan ze ook op bedrijfsbezoek,  doen een beroepstest en hebben een gesprek met een loopbaanadviseur. Vaak is de keuze dan makkelijk(er) gemaakt.  Daarna is er altijd nog de mogelijkheid om binnen 3 maanden van profiel te switchen.

Extra steuntje in de rug
Naast regulier onderwijs wordt er bij de entree-opleidingen veel aandacht besteed aan aspecten die nodig zijn om te kunnen functioneren in een groep, de maatschappij en een bedrijf. Er is veel contact met de student, de ouders, het stagebedrijf, de instantie(s) en de begeleider van Arcus. De entree-studenten ervaren dit als zeer positief. Dat extra steuntje in de rug hebben ze vaak ook nodig om persoonlijk en in hun vak te kunnen groeien. “In de lessen loopbaan & burgerschap komen vele uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zo ook bijvoorbeeld politiek. Daarbij proberen de docenten de politieke blik van de studenten te verruimen. Vaak zie je dat de politieke voorkeur wordt gekleurd vanuit een leefomgeving, zonder te weten wat erachter zit. Daarover hebben we het dan”, legt Saskia uit.

Entree in de praktijk
De studenten starten vrij snel, 2 dagen per week, met hun stage. Deze zoeken ze veelal zelf. Het is belangrijk dat ze ook kijken naar de kans op werk voor later. Entree-studenten lopen  op diverse plekken stage en sinds augustus 2013 doen ze dat ook bij  ZAP Gilde (zie kader). Op de Sevagram-locaties Molenpark, Plataan en Tobias zijn 2 zorggroepen, 1 groep facilitaire dienstverlening en 1 groep helpende aan het werk.  Je kunt hierbij denken  aan werkzaamheden in de keuken, activiteitenbegeleiding, huismeester, assisterende zorgtaken en schoonmaak. Uniek op die locaties is dat praktijk en les gegeven wordt op 1 plek. Er is daardoor extra begeleiding en feedback voor de studenten.  Uniek aan deze vorm van leren en werken is dat er regelmaat is en daarbij hebben deze studenten enorm veel baat. Het stagebedrijf is goed betrokken en de aanwezigheid van de Arcus-begeleiders geeft vertrouwen en rust.  Omdat er meer initiatieven binnen andere profielen ontstaan, door de goede ervaring met ZAP Gilde, kunnen we concluderen dat het een geslaagd concept is.

Saskia’s droom
De student daar doet Saskia het voor. Als ze terug kijkt op haar periode binnen Arcus tot nu toe, moet ze denken aan een specifieke student. Een jongen, met een enorme motivatie, startte een aantal jaren geleden met een niveau 1-opleiding. Ondanks diverse problemen, waaronder een leerproblematiek, is hij gekomen daar waar hij wilde komen; na 2,5 jaar met studiebegeleiding heeft hij een niveau 2-opleiding afgerond en een vaste baan gekregen bij een beveiligingsbedrijf. “Daar doe je het. Dat geeft een boost om nog meer studenten te helpen.” Op de vraag of Saskia nog iets te dromen heeft, antwoord ze resoluut: praktijklokalen! “Dat is heel belangrijk, zeker  voor onze doelgroep”, besluit Saskia het interview.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de entree-opleidingen of het ZAP Gilde neem dan contact op met Wim Handels, whandels@arcuscollege.nl of bel 088-027 29 24 of 06- 23 620 610.

ZAP Gilde Om schooluitval te voorkomen en doorstroom te verbeteren starten Sevagram, Atrium MC, Hago Zorg en Arcus College samen met Calibris Het ZAP Gilde in Heerlen. Dit ZAP (Zorg Academie Parkstad) Gilde is een project in het kader van het Gildeleren van Calibris. Een nieuw onderwijsconcept waarmee de organisaties nog meer (toekomstige) medewerkers opleiden. In augustus gaat de eerste lichting studenten van start (bron: www.calibris.nl/2013).