Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding

ArcusTV

Online aanmelden

Entree, profiel: Assistent horeca, voeding en voedingsindustrieEntree

Crebo code
25252
Niveau
1
Opleidingsduur
1 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Horeca
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Je werkt met uiteen lopende voedingsmiddelen. In de horeca, voedingsindustrie en de sector brood en banket zijn dat versproducten, in de mengvoederindustrie gaat het
om basisingrediënten van mengvoeders. In de horeca werk je in uiteen lopende bedrijven, zoals een restaurant, zalencomplex, café, fastservice-bedrijf, cateringbedrijf of kiosk met voedingsmiddelen. In de sector brood en banket werk je in een grootbedrijf of in het kleinbedrijf bij een ambachtelijke brood- en/of banketbakkerij of bij een patisserie. In dat geval werk je in de ruimte achter de winkel. Je assisteert bij de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen. Je werkt hygiënisch. Je hebt aandacht voor de kwetsbaarheid en de bederfelijkheid van voedingsmiddelen.

Opleidingsinhoud

Entree

De opleiding Entree bestaat uit 2 delen:
- het basisdeel en
- het profieldeel

Ieder Entree student begint in het basisdeel. Dit basisdeel duurt 13 weken.

In het basisdeel wordt er gewerkt aan drie werkprocessen:
1) Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
2) Voert (assisterende) werkzaamheden uit
3) Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

Daarnaast werk je in het basisdeel aan werknemersvaardigheid, oriëntatie van de beroepssectoren, burgerschap, LOB, Nederlands, rekenen en een keuzedeel.

Naast je lessen op school ga je ook stage lopen bij een geaccrediteerd leerbedrijf in de sector waar jouw voorkeur naar uit gaat.

Aan het einde van het basisdeel ga je samen met je begeleider een keuze maken voor een profieldeel. Je kunt kiezen uit de volgende profieldelen:

- Assistent logistiek
- Assistent dienstverlening en zorg
- Assistent procestechniek
- Assistent bouwen, wonen en onderhoud
- Assistent verkoop/retail
- Assistent mobiliteitsbranche
- Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
- Assistent installatie- en constructietechniek

Het profieldeel bestaat uit 2x 13 weken.
Als je het basis- en profieldeel hebt afgerond mag je je examen doen.
Je examen voor het basis- en profieldeel zal een Proeve van bekwaamheid zijn.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Carina Brinkman 06-23464008,
e-mail: cbrinkman@arcuscollege.nl

Toelichting

Als assistent beroepsbeoefenaar mag je eenvoudig uitvoerende werkzaamheden onder toezicht verrichten. De opleidingen, die tot assistent beroepsbeoefenaar opleiden, zijn specifiek bedoeld voor mensen die nog niet in staat zijn om direct een niveau 2 beroepsopleiding te volgen en toch gekwalificeerd een beroep willen gaan uitoefenen. Na diplomering zijn er mogelijkheden om door te stromen naar een beroepsopleiding op niveau 2.  De opleiding is competentie gericht. In opdrachten die je maakt, laat je zien dat je over de benodigde kennis, vaardigheden en de juiste beroepshouding beschikt. Deze opdrachten verzamel je in een portfolio.

Mogelijke functie

 De assistent horeca, voeding of voedingsindustrie werkt in verschillende sectoren, zoals de voedings- en nmengvoederindustrie, horeca en de sector brood- en banket.

Examens

Je examens bestaan uit: een Proeve van Bekwaamheid, examen Nederlands, examen rekenen en examen keuzedeel.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Toelating gebeurt in overleg met de begeleider/mentor  van school of instantie. Een gesprek is onderdeel van de toelatingsprocedure. Je mag niet in het bezit zijn van een diploma. Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk. De minimale leeftijd is 16 jaar op 1 augustus van het betreffende schooljaar.

Je kunt bij Entree instromen in;

 • Week 39 24-09-2018 t/m 28-09-2018 uiterlijke aanmelddatum 14-09-2018
 • Week 50 10-12-2018 t/m 14-12-2018 uiterlijke aanmelddatum 16-11-2018
 • Week 13 25-03-2019 t/m 29-03-2019 uiterlijke aanmelddatum 22-02-2019

PS: i.v.m. de verwerkingstijd dient men zich minimaal 2 weken voor het instroommoment aan te melden.

 

Vervolgopleidingen

Kok, Gastheer of Bakker

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers