Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding

ArcusTV

Online aanmelden

Entree, profiel: Assistent installatie en constructietechniekEntree

Crebo code
25253
Niveau
1
Opleidingsduur
1 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Werktuigbouwkunde/Metaal
Locatie
Arcus / Leeuwenborgh Techniek
Schandelermolenweg 21
6415 GG Heerlen

Beroepsbeschrijving

De assistent installatie- en constructietechniek werkt in de sector techniek bij bedrijven in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde en werktuigkunde (installatietechniek). Het kan gaan om kleine, middelgrote of grote bedrijven met één of meer vestigingen. Dit kunnen zowel specialistische bedrijven zijn als bedrijven waar deze technieken gecombineerd zijn in verschillende afdelingen of vestigingen.Je werkt afhankelijk van de situatie of van het werk in een werkplaats, een productiehal of op locatie bij een klant, zowel binnen als buiten (bouwplaatsen, magazijnen en opslagplaatsen).

De assistent installatie- en constructietechniek doet eenvoudig productiewerk of ondersteunt het werk van anderen. Je voert opdrachten stipt en secuur uit, bent flexibel en kan omgaan met veranderingen in je werk en je omgeving. In geval van productiewerk doe je je best om de afgesproken kwaliteit en kwantiteit te realiseren. Bij ondersteunend werk lever je extra menskracht, reikt materialen en gereedschappen aan en stelt materieel op of af. Je kan ondersteunend technisch werk doen. Bij dit werk horen ook enkele eenvoudige administratieve
handelingen.

Opleidingsinhoud

Entree

De opleiding Entree bestaat uit 2 delen:
- het basisdeel en
- het profieldeel

Ieder Entree student begint in het basisdeel. Dit basisdeel duurt 13 weken.

In het basisdeel wordt er gewerkt aan drie werkprocessen:
1) Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
2) Voert (assisterende) werkzaamheden uit
3) Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

Daarnaast werk je in het basisdeel aan werknemersvaardigheid, oriëntatie van de beroepssectoren, burgerschap, LOB, Nederlands, rekenen en een keuzedeel.

Naast je lessen op school ga je ook stage lopen bij een geaccrediteerd leerbedrijf in de sector waar jouw voorkeur naar uit gaat.

Aan het einde van het basisdeel ga je samen met je begeleider een keuze maken voor een profieldeel. Je kunt kiezen uit de volgende profieldelen:

- Assistent logistiek
- Assistent dienstverlening en zorg
- Assistent procestechniek
- Assistent bouwen, wonen en onderhoud
- Assistent verkoop/retail
- Assistent mobiliteitsbranche
- Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
- Assistent installatie- en constructietechniek

Het profieldeel bestaat uit 2x 13 weken.
Als je het basis- en profieldeel hebt afgerond mag je je examen doen.
Je examen voor het basis- en profieldeel zal een Proeve van bekwaamheid zijn.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Carina Brinkman 06-23464008,
e-mail: cbrinkman@arcuscollege.nl

Toelichting

Tijdens de eenjarige opleiding ga je 3 dagen per week naar school en loop je 2 dagen stage. Het is een competentiegerichte opleiding met 2 kerntaken:

 • Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
 • Doet eenvoudig metaal-, installatie- en/of elektrotechnisch werk

Je kunt tijdens de opleiding nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Hierdoor word je aantrekkelijker  voor de arbeidsmarkt.  Hierdoor kun  je makkelijker  doorstromen naar een vervolgstudie. Je moet een keuzedeel afronden. Als je zo’n keuzedeel voldoende afsluit, komt dat apart op het diploma te staan.

Mogelijke functie

Je kunt aan de slag bij een bedrijf dat staalconstructies maakt en/of elektrotechnische installaties installeert.

Examens

Je examens bestaan uit: een Proeve van Bekwaamheid, examen Nederlands, examen rekenen en examen keuzedeel.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Toelating gebeurt in overleg met de begeleider/mentor  van school of instantie. Een gesprek is onderdeel van de toelatingsprocedure. Je mag niet in het bezit zijn van een diploma. Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk. De minimale leeftijd is 16 jaar op 1 augustus van het betreffende schooljaar.

Je kunt bij Entree instromen in;

 • Week 39 24-09-2018 t/m 28-09-2018 uiterlijke aanmelddatum 14-09-2018
 • Week 50 10-12-2018 t/m 14-12-2018 uiterlijke aanmelddatum 16-11-2018
 • Week 13 25-03-2019 t/m 29-03-2019 uiterlijke aanmelddatum 22-02-2019

PS: i.v.m. de verwerkingstijd dient men zich minimaal 2 weken voor het instroommoment aan te melden.

 

Vervolgopleidingen

Bank-, plaat- en constructiewerker, monteur sterkstroominstallaties, monteur middenspanningsinstallaties.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers